Liên hệ với
EX Group


26-28 Võ Oanh,P.25
Q.Bình Thanh, Tp. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Liên hệ tới các
chi nhánh EX

EX Villa Dalat

08 12 872 872

EX Luxury Danang

08 533 000 77

S Bungalow Phu quoc

096 924 28 99

EX Coffee

098 704 79 99

Contact us!


Gửi phản hồi Let’s talk!